کف پوش

کف پوش‌های ورزشی انواع مختلفی دارند که در ورزش‌های مختلف و زمین‌های مختلف استفاده می‌شود. از این انواع می‌توان به چمن مصنوعی اشاره کرد. چمن مصنوعی یک جایگزین ارزان قیمت و باکیفیت برای چمن طبیعی است که در زمین های فوتبال یا زمین‌های بازی کودکان استفاده می‌شود.

انواع دیگری از کف‌پوش ها هستند که در زمین های بازی کودکان دیده می‌شوند. سالن های ورزشی، کفپوش های تاتمی که در باشگاه های رزمی دیده می‌شود همه از انواع کف‌پوش هستند. کف پوش ها از جنس های مختلفی ساخته می‌شوند. فوم پرمصرف ترین ماده در تولید کف‌پوش های ورزشی است.

مشاهده همه 3 نتیجه

مشاهده نوار کناری